wto­rek 12 mar­ca
19:00 Kopia Wysta­wa malar­stwa „Miej­sca, w któ­rych nie ist­nie­je­my”
Czas lokal­ny:
12.03.2024 — 31.05.2024 |
14:00
19:00 Kopia Wysta­wa malar­stwa “Miej­sca, w któ­rych nie ist­nie­je­my”
Czas lokal­ny:
12.03.2024 — 19.06.2024 |
14:00
czwar­tek 21 mar­ca
08:00 Inna Arka­dia
Czas lokal­ny:
21.03.2024 — 19.06.2024 |
03:00
19:00 Kopia Arka­dia
Czas lokal­ny:
21.03.2024 — 29.06.2024 |
14:00
czwar­tek 4 kwiet­nia
19:00 Kolej­ny testo­wy plik kasi
Czas lokal­ny:
04.04.2024 — 13.12.2024 |
13:00
śro­da 22 maja
19:00 Arka­dia
Czas lokal­ny:
22. — 30.05.2024 |
13:00
czwar­tek 23 maja
19:00 Nowa Księ­ga Cudów
Czas lokal­ny:
23.05.2024 — 14.06.2024 |
13:00
sobo­ta 25 maja
19:00 To jest testo­wy tytuł Kasi
Czas lokal­ny:
25.05.2024 |
13:00
pią­tek 31 maja
08:00 Webnus test event
Czas lokal­ny:
31.05.2024 |
02:00
Nie odna­le­zio­no wyda­rzeń!